Informasjon om billetter og forhåndssalg på nett for Gatebil 2017 kommer onsdag 22 mars. Billetter kan også kjøpes ved inngang når du kommer. Firmaer- kontakt Gatebil for egne avtaler.

Information about tickets to Gatebil festivals 2017 comes wednesday March 22. You will then be able to buy tickets on the internet, or at the entrance when you arrive. Companies- please contact Gatebil.

Gatebil hovedpartner 2017:
570x200_shell_v2

LINKER: Fotogalleri  |  Gatebil videoer