NB! Ikke oppdatert med informasjon for 2018!

Gatebil Extreme, Skandinavias sprekeste racing-serie, blir for hvert år mer og mer populært blant både deltakere og publikum. I Gatebil Extreme kjøres to konkurranser – Time Attack (raskest rundetid) og Race (fellesstart og først i mål. Blandt nye ting i 2017 er at det kjøres tellende løp i Race-cupen både lørdag og søndag, så totalt for 2017 er det 5 løp i Time Attack og 9 i Race-cupen (bare ett Race på Gatebil Mantorp i september).

LINK: Resultater Race totalt etter 6 av 9 løp

LINK: Resultater Time Attack totalt etter 3 av 5 løp

LINK: Se alle resultater på Speedhive/mylaps.com

LINK: Påmelding deltakere for 2017

LINK: Tilleggsregler for Rudskogen 8-10 sept. 2017

LINK: Her ser du detakere for Gatebil Extreme 2017

OM GATEBIL EXTREME:
Gatebil Extreme er Gatebil sin egen racing-serie som kjøres på alle Gatebil-festivalene i både Norge og Sverige. Serien ble startet i 2005 og var først den grommeste klassen i daværende Gatebil Racing Serie som ble startet i 2002. I Gatebil Extreme kjøres det to konkurranseformer. Extreme Time Attack (beste rundetid) og Extreme Race (først i mål). I 2016 deltok totalt over 60 biler i Gatebil Extreme.

MAD CROC ENERGY ER NY SPONSOR!
Gatebil har gjort avtale med Mad Croc energidrikk om å være sponsor til Gatebil Extreme. Avtalen gjelder i 3 år fra 2017 til 2019. Alle biler vil da kjøre med Mad Croc startnummer og rutestreamer, og Mad Croc vil være godt synlig i forbindelse med all profilering av serien.

LINK: Mad Croc energidrikk selges kun på Madcroc.no

FLERE TELLENDE LØP
Løpet på søndag går fra «showløp» til å bli tellende i serien, for utenom søndagen på Gatebil Mantorp i september. Det blir derfor 9 løp i Gatebil Extreme 2017. 2 x Gatebil Vålerbanen 26-28 mai, 2 x Mantorp Park i Sverige 16-18 juni, 2 x Rudskogen Motorpark 6-9 juli, 2 x Rudskogen Motorpark 8-10 september, og ett løp på Gatebil Mantorp 22-24 september.

Time Attack blir 5 løp som tidligere og kjøres fredag slik som før.

STRYKE TO RACE OG ETT TIME ATTACK
Hver deltaker stryker sine 2 dårligste løp i Extree Race når sesongen er ferdig, slik at 7 av 9 løp gir tellende poeng på sammenlagt resultatliste. I Time Attack strykes 1 løp slik at 4 av 5 løp blir tellende.

JUSTERE POENGSKALA
Poengskalaen justeres slik at det blir mindre differanse for hver plassering. Dette er til fordel for alle som alltid kommer til mål og samler jevnt med poeng menikke når helt opp på pallen i enkeltløp. Beste poengsum blir også høynet fra 100 til 120 poeng pr. løp, og siste som får poeng er bil nummer 40. Det vil være lik poengsum for Time Attack og Race, og samme poengberegning på race lørdag og søndag.

NY STARTOPPSTILLING SØNDAG
Startlista snus ikke på løpet på søndag slik det har vært på showløpet hvor vinneren fra løpet på lørdag har startet som nummer 10 og nummer 10 har startet helt først. Dette gjøres bl.a. for å minske risikoen for uhell i de første svingene. Startoppstillingen på søndag blir i stede etter tidene man setter i løpet på lørdag og ikke etter plasseringen i mål.

PREMIEUTDELING – MØTEPLIKT FOR ALLE DELTAKERE
Premieutdelingen flyttes fra banen til Gatebil standen, slik det har vært på Mantorp Park. Premieutdeling blir umiddelbart etter løpet, og alle top 3 biler kjører etter målgang umiddelbart til Gatebil standen. Det blir premier til de 6 beste, men alle førere og mekaniker som er påmeldt til løpet forplikter å møte på premieseremoni for å klappe for alle vinnere.

NY RESULTATSERVICE
Gatebil planlegger ny resultatservice med fortløpende oppdateringer på Gatebil.no rett etter hvert løp. Det blir laget et nytt system som også vil gjelde for alle konkurranser på Gatebil. Breisladd, Super 3, Gatebil Drift Series og Extreme.

SVENSK OG NORSK RESULTATLISTE
Det blir selvsagt mest fokus på den samlede resultatlisten med deltakere både fra Norge og Sverige. Men nytt i 2017 er også en egen resultatliste for svenske og norske førere. I 2016 hadde den svenske og norske listen sett sånn ut for race-serien (Taller i parantes er plasseringen totalt):

Sverige 2016: 1. Robin Jonasson (5 totalt). 2. Börje Hansson (7 totalt). 3. Marcus Insane Östlid (8 totalt). 4. Peter Pentell (11 totalt) 5. Kjell Frykås (14 totalt).

Norge 2016: 1. Kai Roger Bakken (1 totalt). 2. Kenneth Moen (2 totalt). 3. Jan Øyvind Ruud (3 totalt). 4. Andreas Vaa (4 totalt). 5. Eivind Bekkeli (6 totalt)

FILM FRA ALLE LØP
For best mulig eksponering av Gatebil Extreme får Gatebil hjelp av bl.a. Mad Croc til å lage filmer som publiseres kort tid etter hvert løp. I filmene blir det fokus på alle som deltar, ikke bare de beste. Til hver løpshelg planlegges å lage 3 filmer:

Film 1. Fredag kveld. Rapport fra Extreme Time Attack.
Film 2. Lørdag kveld. Rapport fra race lørdag.
Film 3. Søndag kveld. Film fra Extreme hele helgen, inkludert Time Attack fredag, race lørdag, og race søndag.

LINK: Påmelding deltakere for 2017

LINK: Her ser du detakere for Gatebil Extrem 2017

Gatebil hovedpartner 2017:
570x200_shell_v2

Neste Gatebil festival / Gatebil Extreme: