Registration «Gatebil Super 3» team drift contest 2017!

2018 update comming soon. Register your team at bw@gatebil.no

The 2016 team-drift competition was such a success, that Gatebil decided to do it again this year! We hereby invite you to enter the «GATEBIL SUPER 3» competition held at Gatebil Rudskogen in Norway 6-9th of July 2017 (competition itself is held Thursday and Friday 6-7th of July). Here you can find all information on the competition, as well as a link to where you register your team.

Gatebil gjentar suksessen fra 2016 ved å invitere til Gatebil Super 3 – team drifting konkurranse på Gatebil Rudskogen 6-9 juli 2017. (konkurransen kjøres torsdag og fredag 6-7 juli). Her finner du informasjon om konkurransen og om hvordan du melder på ditt team.

LINK: Here is the 2017 team. Uppdate 28 Jun.

Team Toyota vant i 2016! 34 team og over 100 deltakere fra tilsammen 8 forskjellige land deltok i «Gatebil Super 3» i 2016, og laget som vant var ‘Team Toyota’ fra Norge med Tor Anders Ringnes (Toyota GT 86), Ola Jæger (Toyota Supra) og Fredric Aasbø (Toyota GT86). både publikum og deltakere likte konkurransen.

A collaboration between Gatebil, Monster Energy and NMK Solør.

THIS IS «GATEBIL SUPER 3» –
Each team consists of three cars, driving simultaneously on the track like a traditional drift-run. Judges awards scores from 0-100 points using the same criteria as in traditional drifting- which is speed, angle, smoke and how close the cars are to each other.

Ett team består av 3 biler som sammen kjører en løype som i et ordinært driftingløp. Dommere gir poeng fra 0 til 100 etter de samme kriterier som ved ordinær drifting: Fart, vinkel, røyk og hvor tett bilene kjører.

WHO CAN ENTER?
All licensed cars and drivers may enter the competition, and all must be registered for ordinary track-driving.

Alle lisenserte løpsbiler og sjåfører med lisens kan være med i ‘Gatebil Drift Team Contest’.  Alle må være registrert for vanlig drifting frikjøring på Gatebil.

TIMETABLE

Thursday 6th July 2017
09:00 – 14:00 Sign-on and scrutineering
14:00 – 14:30 Drivers briefing all teams. At secretariat in Pit-garage.
15:00 – 17:00 Practice (Mandatory 1 run minimum).
18:00 – 21:00 Qualifying. Two runs each team.
21:30 – 22:00 Drivers briefing at secretariat in Pit-garage.

Friday 7th July 2017
09:00 – 18:00 Optional free-driving after ordinary track-program.
18:30 – 18:45 Lineup. All team-members.
18:45 – 19:00 Gridshow in front of mainstands.
19:00 – 21:00 Finals with the 10 best teams from Qualifying.
23:00 – 23:15 Award ceremony at Monster Energy Aftertrack

PRACTICE: Thursday 15:00-17:00.
The track is open for 2 hours, and all the team can run as much as they can.

Banen er åpen i 2 timer, og alle team kan kjøre så mye de rekker. Det er bare å stille seg i kø så slippes team ut fortløpende.

QUALIFYING: Thursday 19:00-21:00.
All teams get either two or three runs each, depending on how many that are signed up for the competition. The eight best teams will progress into the finals that are held the following Friday.

Alle team to run hver, avhengig av hvor mange som melder seg på til konkurransen. Det beste runnet til teamet avgjør poengsummen. De 10 beste teamene går videre til fredag.

FINALS: Friday 19:00-21:00
All teams get one run each. Following that, the six best teams from last round will compete during one additional run to determine which teams will be left to battle it out for third, second and first place!

I finalen kjører alle teamene to run hver, hvor det beste runnet gjelder. Deretter velges de 4 beste ut til å kjøre finalen, hvor alle team kjører en gang. Er juryen i tvil kan det bli omkjøring med de 2 beste lagene.

ENTERING THE COMPETITION 
To enter your team into the competition, please send an email at: bw@gatebil.no. The mail must contain the names of all the drivers in the team, who is appointed team-captain, information on the cars, and last but not least; the name of the team. We will applaud you for being as creative as possible with the name!

For å melde på ditt team i konkurransen sender du en mail til bw@gatebil.no. Skriv navn på førere i teamet, hvem som er lagkaptein, info om biler og selvsagt det viktigste – navn på teamet. Her oppfordrer vi alle til å være mest mulig kreative, og å finne på noe kult.

LINK: Tilleggsregler Gatebil Super 3, norsk versjon 2017.

LINK: Super 3 additional rules 2017, in english.

LINK: About Gatebil at Rudskogen 6-9 July 2017

LINK: Les mer om Gatebil på Rudskogen 6-9 juli 2017

map_track_super3_4

annonse

annonse