VILKÅR OG BETINGELSER
Akkreditering for media til Gatebil Rudskogen 2022

 1. GENERELT
  1.1. All informasjon gitt for registrering må være korrekt.
  1.2. Alle som får akkreditering, må ha sin egen skadeforsikring. Enten i form av
  medlemskap i et pressesamfunn eller annen personlig ulykkesforsikring.
 2. PRESSEVEST
  2.1. Pressevesten kan ikke brukes av andre enn den den er akkreditert til.
  2.2. Du er ansvarlig for å ta godt vare på pressevesten din. Vestene må leveres tilbake til Gatebil Shopen (ved
  siden av Gatebil Taxi’s). Vesten må returneres av den som den var akkreditert til. Siste fristen for å
  returnere vesten er søndag 29. august kl. 17.30.
  2.3. Pressevesten må alltid brukes når du tar deg rundt banen.
  2.4. Andre uautoriserte pressevester eller eldre Gatebil pressevester er ikke tillatt å bruke.
  2.5. Hvis en person ikke returnerer en pressvest, blir de fakturert et gebyr på kr. 3000,-.
 3. HVORDAN OPPFØRE SEG SOM MEDIA
  3.1. Respekter alle tegn, barrierer og følg sikkerhetsmarskalens instruksjoner.
  3.2. Gå aldri inne i sikkerhetsgjerde / verneskinne og løp aldri over banen. Uansett om det er stopp i kjøringen.
  3.3. Selv om du alltid skal stå bak sikkerhetsgjerde / rekkverk, bør du aldri plassere deg selv i områder som er utsatt for fare eller flygende rusk. Stå aldri med ryggen mot bilene, og vær alltid oppmerksom på omgivelsene.
  3.4. Hvis du krysser bane, kan du bare bruke de to broene.
  Hvis du bryter noen av Gatebils regler for presseakkreditering for Gatebil Rudskogen kan du miste
  akkrediteringen. Dette kan også gjelde for fremtidige Gatebil – festivaler.

Har du spørsmål – så kontakte Media Ansvarlig:
Kristiana: kristiana@gatebil.com eller via telefon: +47 40052742