GATEBIL AS
Org no. NO 980 867 781 MVA
Adresse: Skrubbmoen 12, 3619 Skollenborg, Norge

HANS JØRGEN ANDERSSON
Hans Jørgen (Bassan) er daglig leder og økonomiansvarlig
Tlf: (+47) 915 95 257 – (09.00-16.00)
E-post: hja@gatebil.no

LARS GJØRAN FREDRIKSEN
Teknisk ansvarlig og salg
Tlf: +(47) 936 73 040 – (09.00-16.00)
E-post: lars@gatebil.com

KRISTIANA MAGRECA
media ansvarlig
Tlf: +(47) 400 52 742  – (09.00-16.00)
E-post: kristiana@gatebil.com

HENRIK JULIUS FRISAK
Teknisk ansvarlig og ansvar for Gatebil crew.
Tlf: +(47) 958 73 793  – (09.00-16.00)
E-post: frisak@gatebil.no