Registration «Gatebil Super 3» team drift contest 2018!

The 2016 and 2017 team-drift competition have been such a success, that we are proud to invite you and your friends to enter the «GATEBIL SUPER 3 2018» held at Gatebil Rudskogen in Norway 5-8th of July 2018 (competition itself is held Thursday and Friday 5-6th of July).

LINK: Rules and information

Here you can find all information on the competition, as well as a link to where you can register your team.

Gatebil gjentar suksessen fra 2016 og inviterer til Gatebil Super 3 – team drifting konkurranse på Gatebil Rudskogen 5-8 juli 2018. (konkurransen kjøres torsdag og fredag 5-6 juli). Her finner du informasjon og hvordan du gjør for å melde deg på.

Here is the podium from 2017. Team Toyota (in front row) have now won the past 2 years in a row! The Team Toyota drivers are Tor Anders Ringnes (Toyota GT 86), Ola Jæger (Toyota Supra) and Fredric Aasbø (Toyota GT86).

WHAT IS «GATEBIL SUPER 3»?
Each team consists of three cars, driving simultaneously on the track like a traditional drift-run. Judges awards scores from 0-100 points with the criteria of – Speed, angle, smoke and how close the cars are to each other.

Ett team består av 3 biler som sammen kjører en løype som i et ordinært driftingløp. Dommere gir poeng fra 0 til 100 etter de samme kriterier som ved ordinær drifting: Fart, vinkel, røyk og hvor tett bilene kjører.

WHO CAN ENTER?
All licensed cars and drivers may enter the competition.

Alle lisenserte løpsbiler og sjåfører med lisens kan være med i ‘Gatebil Drift Team Contest’.

TIMETABLE

Thursday 5th July 2018
09:00 – 14:00 Sign-in and scrutineering
14:00 – 14:30 Drivers briefing all teams. At secretariat in Pit-garage 4.
15:00 – 17:00 Practice (mandatory 1 run minimum).
18:00 – 21:00 Qualifying. Two runs each team.
21:30 – 22:00 Drivers briefing at secretariat in Pit-garage.

Friday 6th July 2018
09:00 – 18:00 Optional free-driving after ordinary track-program.
16:00 – 16:30 Drivers meeting all teams for the final.
18:30 – 18:45 Lineup. All team-members.
18:45 – 19:00 Gridshow in front of mainstands.
19:00 – 21:00 Finals with the 10 best teams from Qualifying.
22:45 – 23:00 Award ceremony at the Monster Energy Aftertrack

PRACTICE:
The track is open for 2 hours, and all the teams can run as much as they can.

Banen er åpen i 2 timer, og alle team kan kjøre så mye de rekker. Det er bare å stille seg i kø så slippes team ut fortløpende.

QUALIFYING:
All teams get two runs each. The lowest score is disregarded and the highest score is the one that is kept. The 10 best teams will progress into the finals that are held the following Friday.

Alle team kjører to run hver, avhengig av hvor mange som melder seg på til konkurransen. Det beste runnet til teamet avgjør poengsummen. De 10 beste teamene går videre til fredag.

FINALS:
All 10 teams get one run each. The six best teams from that run will then be chosen to drive an additional run to determine the top 3 teams. The top 3 teams will then battle it out in the final round for third, second and first place!

I finalen kjører alle teamene et run hver. De 6 beste går videre til neste runde og de 3 beste av disse kjører superfinalen.

ENTERING THE COMPETITION 
To enter your team into the competition, please send an email at: bw@gatebil.no. The mail must contain the names of all the drivers in the team, also who is appointed team-captain, information on the cars, and last but not least; the name of the team.

For å melde på ditt team i konkurransen sender du en mail til bw@gatebil.no. Skriv navn på førere i teamet, hvem som er lagkaptein, info om biler og selvsagt det viktigste – navn på teamet.

LINK: Tilleggsregler Gatebil Super 3, norsk versjon 2017. (2018 kommer, men vil bli omtrent likt som 2017)

LINK: Super 3 additional rules 2017, in english. (2018 coming soon, but it will be very much the same as 2017)