Delta i ‘Breisladden’ på Gatebil i 2020

Se also information on english down at the article.

På alle Gatebil festivaler i 2020 kjøres den legendariske breisladd-konkurransen hvor både de proffe og amatører kan delta. ‘Breisladden’ har vært en fast tradisjon på Gatebil siden 2002, og mange av de beste drifting-førerne fra hele verden har deltatt.

Her er informasjon / Here is information.

ALLE KAN DELTA / EVERYONE CAN ENTER
Alle kan delta. Både gate, driftingbiler, racing og rallybiler. 2 og 4-hjulstrekk i samme klasse.

Both street, drift cars, racing and rally cars. 2 and 4 wheel drive in the same class.

KRAV TIL BIL OG FØRER / REQUIREMENTS FOR CAR AND DRIVER
Både deltaker og biler må være registrert for ordinær banekjøring en av dagene på Gatebil. Kun en sjåfør pr. bil, men det er lov å ha med passasjer som må ha løst lisens for å kunne sitte på.

Both the driver and car must be registered for ordinary track driving one of the days at Gatebil. Only one driver per car, but it is allowed to have passengers who also must have a track license.

PÅMELDING / REGISTRATION
Nytt i 2020 er at det vil bli anledning for å melde seg på til konkuransene på forhånd. Men som før vil det også være mulig å registrere seg på festivalen. Hvordan man registrerer seg på forhånd kommer det informasjon om senere her i denne artikkelen. Følg med!

New in 2020 is that there will be the opportunity to sign up before the festival starting. More information about this is coming later here in this article.

BEDØMMING / ASSESSMENT
3 dommerne gir poeng fra 0 till 100 ved å vurdere helheten på sladden. Snittet av dommerpoengene gir poengsummen. Se kart med forklaring til hver festival.

The 3 judges, as before, give points from 0 to 100 by assessing the criteria of the run. The average of the 3 judges points will give the score. See map with explanation for each festival.

GJENNOMFØRING / IMPLEMENTATION
Det kjøres en kvalifisering hvor alle deltakere får ett run. Deretter går de 20 beste videre til finalen. I finalen kjører alle et run, hvor de 6 beste kjører på nytt, og de 4 beste av disse går til selve superfinalen.

On qualifying all cars will do one run each. The top 20 go on to the final. In the final, everyone will have one run, where the next best 6 drives again, and the 3 best of these will then go to the super finals.

PREMIEUTDELING / PRIZE CEREMONY
Premieutdeling for de 6 beste ved Gatebil stand umiddelbart etter at Gatebil Extreme Race er ferdig på søndag.

Award for the 6 best will be at the Gatebil stand immediately after the Gatebil Extreme Race finishes at sunday.

– – – – – –

NEXT GATEBIL: