Finalen i Breisladden i dag søndag 13:00!

See information in both English and Norwegian.

Disse 30 kjører Breisladd finalen

ALLE KAN DELTA / EVERYONE CAN ENTER
Tidligere har konkurransen vært begrenset til 100 inviterte førere. Både gate, driftingbiler, racing og rallybiler kan delta. 2 og 4-hjulstrekk i samme klasse.

Previously, the competition has been limited to 100 invited drivers. Both street, drift cars, racing and rally cars can participate. 2 and 4 wheel drive in the same class.

KRAV TIL BIL OG FØRER / REQUIREMENTS FOR CAR AND DRIVER
Både deltaker og biler må være registrert for ordinær banekjøring en av dagene på Gatebil. Kun en sjåfør pr. bil, men det er lov å ha med passasjer som må ha løst lisens for å kunne sitte på.

Both the driver and car must be registered for ordinary track driving one of the days at Gatebil. Only one driver per car, but it is allowed to have passengers who also must have a track license.

PÅMELDING / REGISTRATION
Påmelding til konkurransen på Rudskogen i juli er i sekretariatet hvor hvor det også er påmelding til banekjøring – i pitgarasje 3 og 4. Siste frist for påmelding er lørdag kl. 11:00. Ingen startavgift.

Registration for the competition at Rudskogen in July is at the secretariat where there is also registration for track driving – in pit garage 3 and 4. The deadline for registration is Saturday at. 11:00. No starting fee.

BARE ETT ‘CLIPING POINTS’ / ONLY ONE “CLIPPING POINT”
Traseen/ løypa er fortsatt i ‘Breisladdsvingen’, men nytt i år er at alle ‘clipping points’ uten om det siste taes bort. Dommere vil da vektlegge høy fart og direkte/ brå ‘flick’ inn i første sving, mye røyk, vinkel, fart og show rundt svingen, og bred og tett passering med bakenden på ‘clipping points/ kjegle’ ved utgangen av svingen. Minst mulig korrigering i svingen for å treffe på slutten gir høyest poeng.

Alle kan da velge sin linje, samtidig som det er viktig å kjøre med god margin for å ikke å komme ut i grusen i yttersving.

The course is still the ‘Breisladdsvingen’, but new this year is that all ‘clipping points’ except the last one has been removed. Judges will then emphasize high speed and direct / abrupt ‘flick’ into the first turn, a lot of smoke, angle, speed and style around the corner, and wide and close proximity with the back of  the ‘clipping points / cone’ at the end of the corner. The least possible amount of correction in the drift from start to finish will give the highest score.

Everyone can then choose their line, while it is important to drive with a good margin in order not to get out into the gravel in the outer side of the track.

BEDØMMING / ASSESSMENT
3 dommerne gir som tidligere poeng fra 0 till 100 ved å vurdere helheten på sladden. Snittet av dommerpoengene gir poengsummen.

The 3 judges, as before, give points from 0 to 100 by assessing the criteria of the run. The average of the 3 judges points will give the score.

GJENNOMFØRING / IMPLEMENTATION
På kvalifisering lørdag 17:30 kjører alle biler ett run hver. De 30 beste (tidligere 20 beste) går videre til finale søndag 13:00. I finalen kjører alle et run, hvor de 8 beste kjører på nytt, og de 4 beste av disse går til selve superfinalen.

On qualifying Saturday 17:30 all cars will do one run each. The top 30 (formerly 20 best) go on to the final Sunday 13:00. In the final, everyone will have one run, where the next best 8 drives again, and the 4 best of these will then go to the super finals.

PREMIEUTDELING: PRIZE DISTRIBUTION
Premieutdeling for de 6 beste ved Gatebil stand umiddelbart etter at Gatebil Extreme Race er ferdig ca. 14:20.

Award for the 6 best will be at the Gatebil stand immediately after the Gatebil Extreme Race finishes at approx. 2:20 p.m..

– – – – – –

annonse

annonse