Go-kart at Race Festival

go-kart track open for drop-in for the public and crew! We will open to only run heats with a possible joint start / final.
1 heat = 10 min and joint start / final is 6 laps first man to finish.

Prices:

Licence – 55,- 
1 heat – 290,- per person
3 heat – 800,- per person (licence included)
joint start – 100,- per person in addition

Requirements to be able to drive:

The driver must be 18 years of age and hold a valid driver’s card class A or B (heavy duty bicycle or car). International driving licenses are valid.

Opening hours

Thursday – 11:00 – 18:00
Friday – 10:00 – 19:00
Saturday – 10:00 – 19:00
Sunday – 11:00 – 17:00

———————–

INFO IN NORWEGIAN:

Gokartbanen åpen for drop inn for publikum og crew. Vi kommer til åpne for å kun kjøre heat med mulig felles start / finale.
1 heat = 10 min og fellesstart / finale er 6 runder første mann i mål.

Priser:

Lisens – 55,- 
1 heat – 290,- pr person
3 heat – 800,- pr person (lisens inkludert)
Felles start – 100,- pr person i tillegg

Krav for å kunne kjøre:

Fører må ha fylt 18 år og innhav gyldigfører kort klasse A eller B (Tungsykkel eller Bil). Internasjonale førerkort er gyldig.

Åpningstider:

Torsdag – 11:00 – 18:00
Fredag – 10:00 – 19:00
Lørdag – 10:00 – 19:00
Søndag – 11:00 – 17:00