Her finner du tilleggsregler og registreringsskjema som alle deltakere i Gatebil Drift Series 2017 må fylle ut. Både de som skal kjøre alle løp, eller kun ett eller to av løpene. Deltakere som har registrert seg til SM må også fylle ut registreringsskjemaene for løpene på Gatebil.

Here you find the registration form that all participants in the Gatebil Drift Series 2017 must fill out. Both those who are going to run all or some of the races. Also remember to read the supplementary requlations.

Alle felt merket med stjerne (*) må fylles ut. Har du spørsmål, kontakt Bjørn i Gatebil på (+47) 906 90 914 (mellom kl. 09-16), eller e-post bw@gatebil.no

All fields marked with (*) must be filled in. Do you have questions, contact Bjorn in Gatebil Norway on (+ 47) 906 90 914 (between 9-16), or email bw@gatebil.no

LINK: Les tillegsregler før registrering – Norsk verjon

LÄNK: Tilläggsregler, Svensk versjon