Info om klasser banekjøring Gatebil

Gatebil handler selvsagt først og fremst om frikjøring på banen. For både bane og gatebiler. Sånn har det alltid vært! Og for at ALLE skal kunne finne sin plass tilpasset type bil, ambisjonsnivå og kjørestil, har vi delt inn kjøringen i 4 klasser. Straight, Open, Drift Line og Drifting Show.

STRAIGHT LINE
Dette er sporkjøring hvor det ikke er lov å sladde. I klassen «Straight line» kan du teste din nye sportsbil eller se hva som bor i den gamle GTI’n – uansett om du logger nye personlige runde-rekorder, eller bare har lyst til å “dra på” mer enn hva som er lov på veien. Alle biler må selvsagt være i topp stand og se fine ut.

OPEN LINE
Lov å sladde men ikke drifte. Gatebil «Open Line» er omtrent sånn det var da Gatebil startet. Noen ville sladde og andre ville kjøre fort. Her skal alle kunne holde sitt eget tempo og ambisjonsnivå, uten å være engstelig for å bli “presset” av de mer hardcore drifterne som skal kjøre i klassen «Drift Line»

DRIFT LINE
Drifting frikjøring. Klassen «Drift Line» er både for proffe og amatører. Gatebil «Drift Line» er ingen konkurranse – kun frikjøring for å ha det gøy og lage show for publikum. Her kan du trene på tette dueller med dine drifting-venner, men samtidig huske å ta hensyn til de som vil drifte alene.

DRIFTING SHOW
Dette er drifting frikjøring for utvalgte proffe førere. Først og fremst deltakere i Gatebil Drift Series, men også andre kan bli invitert til å kjøre her. Man kan ikke melde seg på til denne klassen.

Regler og priser for banekjøring

Info Gatebil 24-26 august

Gatebil hovedpartner for 2018:

Neste Gatebil festival: