Baneprogram Gatebil Vålerbanen 2019

Med forbehold om mindre endringer.

FREDAG 24 MAI 2019
07:30    SEKRETARIAT, FØRERMØTE, TEKNISK ÅPNER.
09:00 – 11:00  GDS TRENING  2 TIMER  INFO
11:00 – 11:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
11:15 – 11:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
11:35 – 12:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
12:00 – 12:45  DRIFT LINE  45 MIN  INFO
12:45 – 13:00  FEIING AV BANE  15 MIN
13:00 – 13:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
13:15 – 13:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
13:35 – 14:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
14:00 – 14:15  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
14:15 – 14:45  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
14:45 – 15:00  FEIING AV BANE  15 MIN
15:00 – 15:45  EXTREME TIMEATTACK  45 MIN  INFO
15:45 – 16:05  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
16:05 – 16:30  OPEN LINE  25 MIN  INFO
16:30 – 16:45  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
16:45 – 17:15  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
17:15 – 19:00  GDS KVAL  1 TIME 45 MIN  INFO
22:00 AFTERTRACK  SLUTT 02:00
LØRDAG 25 MAI 2019
07:30  SEKRETARIAT, FØRERMØTE, TEKNISK ÅPNER
09:00 – 09:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
09:15 – 09:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
09:35 – 10:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
10:00 – 10:15  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
10:15 – 10:45  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
10:45 – 11:00  FEIING AV BANE  15 MIN
11:00 – 11:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
11:15 – 11:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
11:35 – 12:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
12:00 – 12:45  DRIFT LINE  45 MIN  INFO
12:45 – 13:00  FEIING AV BANE  15 MIN
13:00 – 13:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
13:15 – 13:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
13:35 – 14:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
14:00 – 14:15  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
14:15 – 14:45  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
14:45 – 15:00  FEIING AV BANE  15 MIN
15:00 – 15:30  EXTREME LØP 1 AV 9  30 MIN  INFO
15:30 – 15:50  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
15:50 – 16:15  OPEN LINE  25 MIN  INFO
16:15 – 16:30  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
16:30 – 17:00  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
17:00 – 19.00  GDS TOP 16  2 TIMER  INFO
22:00  AFTERTRACK  SLUTT 02:00
SØNDAG 26 MAI 2019
09:00  SEKRETARIAT, FØRERMØTE, TEKNISK ÅPNER.
10:00 – 10:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
10:15 – 10:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
10:35 – 11:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
11:00 – 11:30  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
11:30 – 12:45  BREISLADD KVAL  1 TIME, 15 MIN  INFO
12:45 – 13:00  FEIING AV BANE  15 MIN
13:00 – 13:15  EXTREME TRENING  15 MIN  INFO
13:15 – 13:35  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
13:35 – 14:00  OPEN LINE  25 MIN  INFO
14:00 – 14:15  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
14:15 – 15:00  BREISLADD FINALE  45 MIN  INFO
15:00 – 15:30  EXTREME LØP 2 AV 9  30 MIN  INFO
15:30 – 15:50  STRAIGHT LINE  20 MIN  INFO
15:50 – 16:15  OPEN LINE  25 MIN  INFO
16:15 – 16:30  GDS SHOWKJØRING  15 MIN
16:30 – 17:00  DRIFT LINE  30 MIN  INFO
17:00  SLUTT

Gatebil hovedpartner:

God Gatebil-stemning fra 2018:[fve]https://www.youtube.com/watch?v=G3F-s8dl0L4[/fve]